ZOTTEGEM – BESIX PARK NV

Plan Stad Zottegem

Betalingsmogelijkheden:

 • Munten
 • Proton (op de nieuwste toestellen)
 • SMS parkeren via

Wat doe ik als ik een retributiebon heb gekregen?

 • Betaal binnen de X dagen op rekening 068-2300965-55
 • Vermeld steeds het OGM n° (vb. structuur 61X/XXXX/XXXXX of 62X/XXXX/XXXXX) om te vermijden dat je betaling niet wordt toegewezen.
 • Ben je je bon kwijt? Vermeld dan zeker je kentekennummer bij je betaling.
 • Retributiereglement betalende zone
 • Retributiereglement blauwe zone

Wat doe ik als ik niet akkoord ga met de uitgeschreven retributiebon?

 • Controleer even of je bezwaar terecht is, klik hier
 • Als je denkt dat je bezwaar terecht is, stoffeer je dossier dan zo goed mogelijk en vermeld duidelijk het OGM n°. Je kan je bezwaar op 4 manieren formuleren:
  1. De snelste manier: je telefoneert ons op 03/235 54 55. Je krijgt dan meteen een indicatie of je bezwaar ontvankelijk is of niet.
  2. Je stuurt ons een fax op 03/236.11.33
  3. Je stuurt je bezwaar op naar: Parkeerbeheer NV – Parkeerbeheer Zottegem Milisstraat 33, 2018 Antwerpen
  4. Vul op deze website bij “contact – bezwaren” het online klachtenformulier in
 • Wij behandelen je bezwaar binnen een redelijke termijn, intussen hoef je niet te betalen. Wordt je bezwaar geweigerd, dan krijg je een bericht wanneer je moet betalen.

Bewonerskaart

Je kan aanspraak maken op een bewonerskaart onder de volgende voorwaarden:

1) Je bent inwoner van Zottegem en ingeschreven in een straat waar betalend parkeren of schijfparkeren geldt.

2) Je kan 1 kaart per wooneenheid (of per gezin) aanvragen aan € 30 per bewonerskaart.

3) Als de wagen niet op jouw naam staat, zorg dan voor een bewijs van bestendig gebruik van je werkgever. Klik hier voor een voorbeeld verklaring.

Welke stappen moet je ondernemen om een bewonerskaart te bekomen?

- Online aanvragen: klik hier om je aanvraag online in te dienen.

- In de parkeerwinkel aanvragen:
1) Breng uw identiteitskaart mee, geen kopie, evenals het inschrijvingsbewijs van de wagen.

2) Ga naar de parkeerwinkel (klik hier voor het adres en de openingsuren) en vul het aanvraagformulier in (je kan het ook op voorhand invullen als je het hier afdrukt).

3) Onze diensten onderzoeken of je aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Zorg ervoor dat je je tijdens de aanvraag procedure steeds in regel parkeert!

4) Als je dossier is goedgekeurd, ontvang je een brief om te vertellen dat je bewonerskaart klaarligt in de parkeerwinkel. Tegen betaling van € 30,00 kan je dan je kaart meenemen. Wanneer de kaart aangepast of herprint moet worden, wordt er een administratieve kost aangerekend van € 5,00. Bij opzeg van de bewonerskaart is er geen terugbetaling mogelijk.

App en SMS-parkeren via 

In Zottegem kan de parkeerplaats betaald worden per sms. Indien u meer info wenst, klik hier.

Deze informatie is steeds onder voorbehoud van wijzigingen.