FAQ


1. Vragen ivm blauwe zone
1.1 Hoe moet ik mijn parkeerschijf instellen?
1.2 Wanneer geldt de blauwe zone?
1.3 Hoe lang mag ik in de blauwe zone parkeren?
1.4 Parkeerschijf niet onmiddellijk gelegd, wel na enkele minuten. Toch retributie?
1.5 Ik stond geparkeerd met een geldige parkeerschijf maar mijn schijf is net verstreken. Ik heb reeds een retributiebon ontvangen. Kan dit?
1.6 Ik stond geparkeerd in de blauwe zone en ik had mijn parkeerschijf correct geplaatst. Toch retributie ontvangen?
1.7 Ik heb nergens bebording gezien dat ik mijn schijf moest leggen. Toch retributie?

2. Vragen ivm betalend parkeren
2.1 Ik stond geparkeerd en had een geldig ticket. Bij het sluiten van de deur is mijn ticket gevallen en hierdoor was het niet meer leesbaar. Wat doe ik nu?
2.2 Ik stond geparkeerd en ben invalide. Ik beschik over een invalidekaart maar ik ben deze vergeten te plaatsen. Kan mijn retributiebon geannuleerd worden?
2.3 Ik stond geparkeerd en had geen ticket genomen. Twee retributies op één dag?
2.4 Ik stond geparkeerd en had een ticket genomen in een andere straat dan waar ik geparkeerd stond. De tijd op mijn ticket was niet verstreken en toch heb ik een retributiebon?
2.5 Mag een privéfirma retributies uitschrijven? Is dit niet één van de taken van de politie?
2.6 Hoe komt het dat een privéfirma mijn privégegevens kan consulteren? Is dit geen schending van de privacy?
2.7 Ik ben de bestuurder van een motorvoertuig. Hoe ik mijn ticket duidelijk zichtbaar achterlaten?
2.8 Ik stond geparkeerd en bij aankomst bleek de automaat buiten werking te zijn. Wat moest ik doen?
2.9 Ik heb geen ticket genomen omdat mijn voertuig defect is. Wat moest ik doen?
2.10 Ik was aan het laden en lossen. Toch heb ik een retributiebon ontvangen. Kan dit?
2.11 Ticket net verstreken, toch een retributiebon gekregen?
2.12 Ik was op weg naar de parkeerautomaat en heb een retributiebon gekregen, kan dit?

3. Vragen ivm bewonerskaarten
3.1 Wanneer heb ik recht op een bewonerskaart?
3.2 Ik ben bewoner van de stad/gemeente waarin ik opgeschreven ben. Ik ben in het bezit van een bewonerskaart en deze is vervallen. Ik deed reeds een aanvraag voor een verlenging en nu krijg ik een retributiebon “ongeldige bewonerskaart”. Wat doe ik nu?
3.3 Ik ben bewoner van de stad/gemeente waarin ik opgeschreven ben. Ik ben in het bezit van een bewonerskaart maar ben deze vergeten te plaatsen achter de voorruit van mijn wagen. Moet ik de retributiebon betalen?
3.4 Ik ben bewoner van de stad/gemeente waarin ik opgeschreven ben. Ik heb mijn bewonerskaart duidelijk achter de voorruit van mijn wagen geplaatst en toch heb ik een retributiebon ontvangen. Hoe komt dit?


1. Vragen ivm blauwe zone


1.1 Hoe moet ik mijn parkeerschijf instellen?
U mag bij het instellen van de parkeerschijf  
steeds afronden naar het volgende half uur of uur.
Bijvoorbeeld:
Aankomstuur 10:06 u., schijf 10:30 u.
Aankomstuur
10:32 u., schijf 11:00 u.

? Naar boven

1.2 Wanneer geldt de blauwe zone?
Van maandag tot en met zaterdag
Van 9.00u tot 18.00u
Tenzij anders vermeld op een onderbord.

? Naar boven


1.3 Hoe lang mag ik in de blauwe zone parkeren?
U mag 2 uur gratis parkeren tenzij anders vermeld op een onderbord.

? Naar boven


1.4 Parkeerschijf niet onmiddellijk gelegd, wel na enkele minuten. Toch retributie?
Wanneer uw voertuig in de blauwe zone geparkeerd staat, moet u de parkeerschijf plaatsen alvorens het voertuig te verlaten. Wanneer de parkeerwachter aan een voertuig komt mag hij onmiddellijk een retributiebon opmaken, hij moet geen voorcontrole toepassen daar de schijf onmiddellijk  geplaatst moest worden. Ook voor kort parkeren doet u er daarom best aan uw parkeerschijf goed zichtbaar te plaatsen.

Wanneer er geen parkeerschijf geplaatst wordt, past de parkeerwachter geen observatietijd toe. De schijf moet door de bestuurder achter de voorruit van de wagen geplaatst worden, bij het verlaten van het voertuig.
(uitzondering is Bilzen)


? Naar boven


1.5 Ik stond geparkeerd met een geldige parkeerschijf maar mijn schijf is net verstreken. Ik heb reeds een retributiebon ontvangen. Kan dit?
Wanneer de parkeerwachter bij een voertuig aankomt met een parkeerschijf die net vervallen is, past hij een zekere tolerantie toe vooraleer een retributiebon uit te schrijven (tenzij anders overeengekomen met het gemeente-/ stadsbestuur).


? Naar boven


1.6 Ik stond geparkeerd in de blauwe zone en ik had mijn parkeerschijf correct geplaatst. Toch retributie ontvangen?
Mogelijk maakt u nog steeds gebruik van een parkeerschijf oude schijf van het oude model.  Sinds maart 2003 is de nieuwe blauwe Europese parkeerschijf  CAPF45A4CALL5ETRCAJZWLC7CAFB6Z04CA7DHQ33CA7GGR7ACAUEBXGPCAHOENT5CA7MKIG5CA2ZQDOQCAZ8WMFYCA2BOPZ4CAXYSV7MCAPEH2GHCA7TQW9QCAVCG2IUCA41UUNQCAS9I03CCANXPKMI ingevoerd. Dit is zeer ruim aan bod geweest in de pers en staat vermeld in het Belgisch Staatsblad en de Belgische wegcode. Wanneer u nog steeds gebruik maakt van het oude model hebt u terecht een retributiebon ontvangen en doet u er best aan deze zo snel mogelijk te vervangen. Bij de meeste dagbladhandels kan u terecht voor de aankoop van een Europese parkeerschijf.

? Naar boven


1.7 Ik heb nergens bebording gezien dat ik mijn schijf moest leggen. Toch retributie?
In vele steden wordt er gebruik gemaakt van zoneborden. Deze borden worden aangebracht onder toezicht van de politie en zijn dus wettelijk en reglementair aangebracht. Er wordt een bord geplaatst daar waar de zone begint en één daar waar de zone eindigt en deze signalisatie moet niet herhaald worden.

? Naar boven

2 Vragen ivm betalend parkeren:


2.1 Ik stond geparkeerd en had een geldig ticket. Bij het sluiten van de deur is mijn ticket gevallen en hierdoor was het niet meer leesbaar. Wat doe ik nu?
U stuurt een brief naar BESIX PARK nv, milisstraat 33, 2018 Antwerpen. U vermeldt duidelijk uw naam, adres, nummerplaat en het referentienummer van de retributiebon. U voegt bij deze brief een copie van uw geldig ticket.
De ombudsdienst zal uw klacht behandelen en nagaan of uw klacht al dan niet aanvaard wordt. U moet de retributiebon niet betalen totdat u een antwoord hebt ontvangen van de ombudsdienst.

? Naar boven


2.2 Ik stond geparkeerd en ben invalide. Ik beschik over een invalidekaart maar ik ben deze vergeten te plaatsen. Kan mijn retributiebon geannuleerd worden?
U stuurt een brief naar BESIX PARK nv, milisstraat 33, 2018 Antwerpen. U vermeldt duidelijk uw naam, adres, nummerplaat en het referentienummer van de retributiebon. U voegt bij deze brief een copie van uw geldige invalidekaart.De ombudsdienst zal uw klacht behandelen en nagaan of uw klacht al dan niet aanvaard wordt. U moet de retributiebon niet betalen totdat u een antwoord hebt ontvangen van de ombudsdienst.

? Naar boven


2.3 Ik stond geparkeerd en had geen ticket genomen. Twee retributies op één dag?
Wanneer u parkeert zonder geldig ticket krijgt u een retributiebon. Afhankelijk van de stad of gemeente is een retributiebon een halve dag- of een dag biljet. U kan dus maximum twee retributies op één dag op één nummerplaat ontvangen.

? Naar boven


2.4 Ik stond geparkeerd en had een ticket genomen in een andere straat dan waar ik geparkeerd stond. De tijd op mijn ticket was niet verstreken en toch heb ik een retributiebon?
Mogelijk nam u een ticket aan een automaat van een andere zone. Wanneer u parkeert dient u steeds een ticket te nemen in de straat waarin u geparkeerd staat tenzij er aan het bord “P-ticket” een onderbord geplaatst is met een andere vermelding bv.: “automaat om de hoek”.
Een stad of gemeente kan verdeeld zijn in verschillende zones. In de winkelstraten bv zal men een duurder tarief en/of een minder lange parkeerduur hanteren dan in de zijstraten. Dit om een circulatie in het parkeren te krijgen. Bijgevolg zijn de tickets van de goedkopere zone niet geldig in de duurdere zone.

? Naar boven

2.5 Mag een privéfirma retributies uitschrijven? Is dit niet één van de taken van de politie?
Sinds 07 februari 2003 is het betalend parkeren gedepenaliseerd en heeft de politie geen enkele bevoegdheid meer terzake (wet 07/02/2003-Verkeersveiligheidswet in voege vanaf 1 maart 2004).
Door deze depenalisatie kunnen de steden en gemeentes het parkeerbeheer uitbesteden aan een privéfirma die in hun plaats de controle op het schijf- en betalend parkeren uitvoert, de bewonerskaarten beheert en uitreikt.

? Naar boven

2.6 Hoe komt het dat een privéfirma mijn privégegevens kan consulteren? Is dit geen schending van de privacy?
De concessionaris heeft een overeenkomst met de desbetreffende stad of gemeente ivm de controle op het betalend- en het schijf parkeren. In deze overeenkomst wordt onder meer bepaald dat, om deze taak naar behoren te kunnen uitvoeren, zij de persoonsgegevens nodig hebben van de bestuurders die niet binnen de vooropgestelde termijn betalen. De concessionaris verkrijgt deze gegevens rechtstreeks via DIV, Dienst Inschrijvingen Voertuigen. De concessionaris is gehouden om de gegevens enkel aan te wenden voor het innen van de vordering van de retributie.

? Naar boven

2.7 Ik ben de bestuurder van een motorvoertuig. Hoe moet ik mijn ticket duidelijk zichtbaar achterlaten?
Indien het niet mogelijk is om uw ticket achter te laten op uw motorvoertuig neemt u uw ticket mee. Indien u een retributiebon ontvangen hebt stuurt u een kopie van het geldige ticket op en kunnen wij het nodige doen om uw retributiebon te annuleren.

? Naar boven

2.8 Ik stond geparkeerd en bij aankomst bleek de automaat buiten werking te zijn. Wat moest ik doen?
Wanneer de automaat buiten werking is dient u steeds de instructies op de automaat te volgen. Hierop staat vermeld dat u of de parkeerschijf dient te plaatsen of de volgende automaat dient te gebruiken.

? Naar boven

2.9 Ik heb geen ticket genomen omdat mijn voertuig defect is. Wat moest ik doen?
Wanneer uw voertuig defect is moet u dit kenbaar maken door de gevarendriehoek gevarendriehoek in de wagen te plaatsen. Wanneer de parkeerwachter aan een voertuig komt met een zichtbaar geplaatste gevarendriehoek mag hij geen retributiebon uitschrijven. Let op! Uw defect voertuig mag max. 24 uur op de openbare weg geparkeerd staan.

? Naar boven

2.10 Ik was aan het laden en lossen. Toch heb ik een retributiebon ontvangen. Kan dit?
De parkeerwachter hanteert steeds een observatietijd van enkele minuten, afhankelijk van de stad of de gemeente. Als er in deze observatietijd geen laad- en losactiviteiten vastgesteld worden en er geen geldig ticket geplaatst is mag de parkeerwachter een retributiebon opmaken.

? Naar boven

2.11 Ticket net verstreken, toch een retributiebon gekregen

Wanneer de parkeerwachter aan een voertuig komt waarvan het parkeerticket net verstreken is, past hij een tolerantietijd toe.
In dit voorbeeld kwam de parkeerwachter aan een wagen waarvan het parkeerticket geldig was tot 10:37. Op een betaald ticket wordt in bepaalde steden een tolerantietijd toegestaan van 15 min. Dit betekent dat de wagen de parkeerplaats had moeten verlaten om 10:52. Wanneer de parkeerwachter bij de wagen kwam om 10:55, werd een retributiebon opgemaakt. Dit geldt niet voor gratis tickets!


? Naar boven

2.12 Ik was op weg naar de parkeerautomaat en heb een retributiebon gekregen, kan dit?


Wanneer de parkeerwachter aan een wagen komt zonder geldig parkeerticket, past hij een obervatietijd toe van 5 min. Voordat deze 5 min. verstreken zijn, is het technisch onmogelijk een retributiebon op te maken. De nummerplaat staat op de handterminal “bevroren” totdat de 5 min. verstreken zijn.


? Naar boven

3 Vragen ivm bewonerskaarten :


3.1 Wanneer heb ik recht op een bewonerskaart?

  • Wanneer u inwoner bent van de stad of gemeente en ingeschreven bent in een straat waar betalend- of schijf parkeren geldt en er een regeling van bewonersparkeren geldt.
  • Je krijgt maar één of twee  kaarten per wooneenheid (of per gezin) ook al heb je meerdere wagens (tenzij het reglement dit anders bepaald).
  • Als de wagen niet op jouw naam staat, zorg dan voor een bewijs van bestendig gebruik van de eigenaar

? Naar boven


3.2 Ik ben bewoner van de stad/gemeente waarin ik opgeschreven ben. Ik ben in het bezit van een bewonerskaart en deze is vervallen. Ik deed reeds een aanvraag voor een verlenging en nu krijg ik een retributiebon “ongeldige bewonerskaart”. Wat doe ik nu?
Wanneer uw bewonerskaart verstreken is en u hebt reeds een nieuwe aanvraag gedaan, kunnen in de meeste gemeentes de retributiebonnen vanaf de aanvraagdatum geannuleerd worden.
De retributiebonnen die u kreeg tussen de einddatum van uw oude bewonerskaart en de aanvraagdatum van de nieuwe kaart kunnen niet geannuleerd worden.

? Naar boven


3.3 Ik ben bewoner van de stad/gemeente waarin ik opgeschreven ben. Ik ben in het bezit van een bewonerskaart maar ben deze vergeten te plaatsen achter de voorruit van mijn wagen. Moet ik de retributiebon betalen?
Wanneer u in het bezit bent van een bewonerskaart en deze is niet, of niet duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de wagen geplaatst krijgt u een retributiebon.
Deze retributiebon kan EENMALIG EN UITZONDERLIJK geannuleerd worden. Op de kaart staat vermeld dat zij slechts geldig is wanneer zij duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de wagen geplaatst wordt.
U stuurt een kopie van uw bewonerskaart op naar het adres dat u op uw retributiebon terugvindt. Uw bon wordt bijgevolg eenmalig geannuleerd.

? Naar boven


3.4 Ik ben bewoner van de stad/gemeente waarin ik opgeschreven ben. Ik heb mijn bewonerskaart duidelijk achter de voorruit van mijn wagen geplaatst en toch heb ik een retributiebon ontvangen. Hoe komt dit?
Op uw bewonerskaart staan de straten vermeld waarin u met uw bewonerskaart mag parkeren. Slechts in deze straten kan u genieten van de daar geldende bewonersmodaliteiten: vrijgesteld van het nemen van een ticket, tickets aan gereduceerd bewonerstarief, vrijgesteld van het plaatsen van een parkeerschjif.
De steden worden onderverdeeld in zones. U krijgt een bewonerskaart voor een bepaalde zone, een aantal straten of een welbepaalde straat. Wanneer u in een andere zone of een andere straat parkeert dan degene die op uw bewonerskaart vermeld staat mag de parkeerwachter u een retributiebon geven. Wanneer u buiten de straten of zone, vermeld op uw bewonerskaart, parkeert moet u zich houden aan de plaatselijke reglementering en moet u een ticket  kopen of een parkeerschijf plaatsen.

? Naar boven

Deze informatie is steeds onder voorbehoud van wijzigingen.