Home

BESIX Park wil een bijdrage leveren aan een beter parkeerbeleid. Iedereen wil graag  zo dicht mogelijk bij zijn plaats van bestemming parkeren, maar dat is niet altijd mogelijk. BESIX Park helpt de gemeente kiezen wie best waar parkeert en zorgt voor de naleving van de gemaakte keuze. BESIX Park beschouwt betalend parkeren of schijfparkeren dan ook als een vorm van dienstverlening. We trachten hierbij een evenwicht te vinden tussen het doen naleven van het gekozen parkeerbeleid (uitschrijven van retributiebonnen) en het leveren van een goede dienstverlening. Natuurlijk is het nooit leuk om een bon achter je ruitenwisser aan te treffen, soms word je daar wel eens boos om. Het is echter een noodzakelijk kwaad. Het heeft ook geen zin als wij dan meteen voor iedereen die erom vraagt, de bon annuleren. Dit gebeurt steeds op een rechtlijnige en rechtvaardige manier. Anders zetten we het hele parkeerbeleid op losse schroeven.