Home

BESIX Park wil een bijdrage leveren aan een beter parkeerbeleid. Iedereen wil graag  zo dicht mogelijk bij zijn plaats van bestemming parkeren, maar dat is niet altijd mogelijk. BESIX Park helpt haar opdrachtgevers kiezen wie best waar parkeert en zorgt voor de naleving van de gemaakte keuze. Een goed parkeerbeleid is immers de basis voor een goede benutting van het beschikbare parkeerareaal.
We werken mee aan alle aspecten van dit beleid, van A tot Z. Dit vertaalt zich ondermeer in het uitvoeren van parkeerstudies, de haalbaarheid van bepaalde investeringen, de implementatie en opvolging van het ingevoerde parkeerbeleid, de controle in de zones met beperkte tijd,… BESIX Park stelt haar jarenlange ervaring graag ter beschikking van u.